CENTRUM BHP
O nas
Nadzór i Doradztwo
Linki
Kontakt
Szkolenia

Zgodnie z Art. 2373 KP nie wolno dopuścić pracownika do pracy, do której wykonywania nie posiada on wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych umiejętności, a także dostatecznej znajomości przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy.

Zgodnie z Art. 2091 § 1 KP pracodawca jest zobowiązany m.in. do wyznaczenia pracowników do:

  • Udzielania pierwszej pomocy;
  • Wykonywania działań w zakresie zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników.


W związku z powyższym mamy zaszczyt zaproponować Państwu współpracę polegającą na aktualizacji i ugruntowaniu wiedzy i umiejętności oraz podniesieniu kwalifikacji pracowników Waszej Firmy poprzez szkolenia prowadzone przez wykwalifikowany personel w zakresie:

  • Instruktaż ogólny w ramach szkolenia wstępnego z zakresu bhp dla osób nowozatrudnionych;
  • Szkolenia okresowe z zakresu bhp dla pracodawców;
  • Szkolenia okresowe z zakresu bhp dla kierujących pracownikami;
  • Szkolenia okresowe z zakresu bhp dla pracowników na stanowiskach administracyjno-biurowych;
  • Szkolenia okresowe z zakresu bhp dla pracowników na stanowiskach inżynieryjno-technicznych;
  • Szkolenia okresowe z zakresu bhp dla pracowników na stanowiskach robotniczych;
  • Szkolenia z zakresu ochrony przeciwpożarowej i ewakuacji;
  • Szkolenia z zakresu udzielania pierwszej i dodatkowej pomocy przedmedycznej.

 
O nas
Nadzór i Doradztwo
Szkolenia
Linki
Kontakt